Seu electrònica

Carles Ruiz Novella
Alcalde

President de la corporació.

Competències reservades sobre Secretaria Particular, Secretaria General i Pla d'Actuació Municipal.


Anselmo Sánchez Ramírez
1r Tinent d'Alcalde d'Espai Públic i de Seguretat i Convivència i Regidor del Districte II

Àmbit de Presidència:

 • Àrea d’Alcaldia: Regidor delegat territorial del Districte II.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Vicepresident de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania
 • Àrea d'Espai Públic: Tinent d’alcalde de l'Àrea d'Espai Públic.
 • Servei de Seguretat i Convivència: Tinent d’alcalde del Servei de Seguretat i Convivència.

Gisela Navarro Fuster
2a Tinenta d'Alcalde d’Acció Comunitària i Polítiques d’Igualtat

Àmbit de Presidència:

 • Regidora delegada del Comitè de Direcció Innovació Educativa.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Presidenta de la Comissió Informativa de l'Àmbit de Serveis a la Ciutadania.
 • Servei d’Acció Comunitària: Tinenta d'Alcalde d’Acció Comunitària.
 • Servei de Polítiques d’Igualtat d’ Oportunitats: Tinenta d'Alcalde del Servei de Polítiques d’Igualtat d’ Oportunitats.
 • Responsable del Pla d’inclusió social i del Pla de solitud.

Ricard Calle Martínez
3r Tinent alcalde de Planificació Territorial i Esports

Àmbit de Presidència:

 • Regidor delegat del Comitè de Direcció de Transició ecològica, econòmica i urbana.
 • Regidor delegat en Governança Pla Estratègic Viladecans 2030 i Agenda urbana Viladecans.

Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la Ciutat:

 • President de l'Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la ciutat.
 • Àrea de Planificació Territorial: Tinent alcalde de l'Àrea de Planificació Territorial.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d’Acció Comunitària: Tinent alcalde d'Esports.

Encarna García Giménez
4a Tinenta d'Alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat

Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la Ciutat:

 • Vicepresidenta de l'Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la ciutat.
 • Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat: Tinenta d'Alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Jordi Mazón Bueso
5è Tinent d'Alcalde de Transició Ecològica, de Mobilitat i de Recollida de residus

Àmbit de Presidència:

 • Regidor delegat del Comitè de Direcció d’Espai Públic.

Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la Ciutat:

 • Àrea de Planificació Territorial: Tinent d’alcalde de Transició ecològica delegat en els projectes d'agricultura urbana, renaturalització de la ciutat i Vilawatt.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Àrea d'Espai Públic: Tinent d’alcalde de Mobilitat i Recollida de Residus.

Joana Sánchez Morillo
6a Tinenta d'Alcalde d’Alcaldia, de Serveis Generals i d’Empreses i Innovació

Àmbit de Presidència:

 • Presidenta de la Comissió Informativa de Presidència.
 • Àrea d’Alcaldia: Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia.
 • Àrea de Serveis Generals: Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals.
 • Regidora delegada del Comitè de Direcció d’Innovació i Digitalització.

Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la Ciutat:

 • Serveis d’Empreses i Innovació: Tinenta d’alcalde d’Empreses i Innovació.

Carmen Gimeno Berne
7a Tinenta d’Alcalde de Comerç i Turisme, de Sèniors i Gent Gran

Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la Ciutat:

 • Servei d’Empreses i Innovació: Tinenta d’alcalde de Comerç i Turisme.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d’Acció Comuntària: Tinenta d’alcalde de Sèniors i Gent Gran.

Rosa Cañisá Abancó
8a Tinenta d’Alcalde de Innovació social i Participació, de Compra pública, de Formació i Ocupació, de Patrimoni Cultural i Regidora delegada del Districte I

Àmbit de Presidència:

 • Vicepresidenta de la Comissió Informativa de Presidència.
 • Àrea d’Alcaldia: Tinenta d’alcalde d’Innovació social, òrgans de participació i processos participatius. Regidora delegada del Districte I.
 • Àrea de Serveis Generals: Tinenta d’alcalde de Compra pública.

Àmbit de Transició ecològica i Promoció de la Ciutat:

 • Servei de Formación i Ocupació: Tinenta d’alcalde de Formació i Ocupació.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d’Acció Comunitària: Regidora delegada de Patrimoni Cultural.

Maria Ávila Aguilar
Regidora delegada de Serveis Socials i Solidaritat, Cooperació i Agermanaments

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d'Acció Comunitària: Regidora delegada de Solidaritat, Cooperació i Agermanaments.
 • Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats: Regidora delegada de Serveis Socials.

Olga Reyes Haro
Regidora delegada de Joventut i Igualtat de Gènere i LGTBI+

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d'Acció Comunitària: Regidora delegada de Joventut.
 • Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats: Regidora delegada d’Igualtat de gènere i LGTBI+.

Emilia Cano Camacho
Regidora delegada de Salut i consum i de Foment de l’Esport Femení

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d'Acció Comunitària: Responsable del Pla de foment de l’esport femení.
 • Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats: Regidora delegada de Salut i Consum.

Francisco Chacón Moral
Regidor delegat d’Innovació Esportiva i Regidor del Districte III

Àmbit de Presidència:

 • Àrea d’Alcaldia: Regidor delegat del Districte III.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania:

 • Servei d'Acció Comunitària: Regidor delegat de la Xarxa d’innovació esportiva.

Gracia Sancho Ruiz
Regidora delegada de la Sindicatura de Greuges i adjunta d’Innovació Social

Àmbit de Presidència:

 • Àrea d’Alcaldia: Sindicatura de Greuges.
 • Àrea d’Alcaldia: Adjunta d’Innovació Social.