Seu electrònica

Data i hora oficials

Per a qualsevol tràmit, la data i l’hora de la Seu Electrònica és l’única que té validesa legal, i no la de l’equip des del qual es fa el tràmit, tal com estableix l’article 31.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el qual assenyala que els registres electrònics s’han de regir, a l’efecte del còmput de terminis, per la data i l’hora oficials de la Seu Electrònica. 

D’altra banda, l’article 15 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica, disposa que els sistemes o aplicacions implicats en la provisió d’un servei per via electrònica s’han de sincronitzar amb l’hora oficial, amb una precisió i un desfasament que garanteixin la certesa dels terminis establerts en el tràmit administratiu a satisfer.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Viladecans es sincronitza amb el El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), d’acord amb el que preveu sobre l’hora legal el Reial decret 1308/1992, de 23 d’octubre, pel qual es declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia.