Seu electrònica

El cartipàs municipal està format per tres grans àmbits, cadascun dels quals es divideix en diferents àrees (en el decrets adjunt podeu consultar les competències que tenen cadascuna).

Edictes cartipàs municipal
Decret d'assignació de funcions a diferents Tinents/as d'Alcalde i regidors/es de l'Ajuntament de Viladecans i aprovació d'un text refós de delegació de competències del cartipàs municipal 2019-2023. 18/06/2021
Aprovar la modificació de la dedicació, amb les retribucions anuals que s’especifiquen, repartides en 14 pagues anuals del mateix import en relació al càrrec amb dedicació exclusiva que s’ha acordat segons Decret d’Alcaldia número 2021/2355
Decret de modificació de la Junta de Govern 30/04/2021
Decret d'assignació de funcions a diferents tinents/as d'alcalde i regidors/as
Decret de nomenament de tinents/as d'alcalde 13/04/2021
Decret de recuperació de funcions de la 2ª tinenta d'alcalde, sra. Gisela Navarro Fuster
Decret d'assignació temporal de funcions de la 2ª tinenta d'alcalde, sra. Gisela Navarro Fuster a favor del 5è tinent d'alcalde sr. Anselmo Sánchez Ramírez
Decret d'assignació temporal de funcions de la tinenta d'alcalde, sra. Elena Alarcón Méndez, a favor de diferents tinents d'alcalde i una regidora delegada
Decret de recuperació de funcions de la tinenta d'alcalde, sra. Elena Alarcón Méndez
Encàrrec temporal de les funcions assignades orgànicament al Servei de Govern i Ciutadania de l'Àrea d'Alcaldia a el lloc de treball de director/a de Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals
Decret d'Alcaldia núm. 2019/6784, de 13 de novembre de 2019, relatiu a l'assignació temporal de funcions de la tinenta d'alcalde, Sra. Elena Alarcón Méndez, a favor de diferents tinents d'alcalde i una regidora delegada
Decret de delegació per celebrar matrimonis civils
Decret d'Alcaldia, de 01/07/2019, relatiu a la concreció de les competències delegades dins de l'àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat
Decret d'Alcaldia de 25/06/2019, relatiu a l'ordenació de pagaments i canvi de signatures bancàries
Delegació de competències en matèria de contractació 26/06/2019
Decret d'Alcaldia de delegació de competències que substitueix a l'anterior de 18/06/2019
Decret d'Alcaldia amb el cartipàs municipal 18/6/2019
Decret d'assignació de funcions a diferents Tinents d'Alcalde i regidors/es de l'Ajuntament de Viladecans i aprovació d'un text refós de delegació de competències del cartipàs municipal 2019-2023
Aprovar la modificació de la dedicació, amb les retribucions anuals que s’especifiquen, repartides en 14 pagues anuals del mateix import en relació al càrrec amb dedicació exclusiva que s’ha acordat segons Decret d’Alcaldia número 2021/2355
Decret de modificació de la Junta de Govern 30/04/2021
Decret d'assignació de funcions a diferents tinents/as d'alcalde i regidors/as
Decret de nomenament de tinents/as d'alcalde 13/04/2021
Decret de recuperació de funcions de la 2ª tinenta d'alcalde, sra. Gisela Navarro Fuster
Decret d'assignació temporal de funcions de la 2ª tinenta d'alcalde, sra. Gisela Navarro Fuster a favor del 5è tinent d'alcalde sr. Anselmo Sánchez Ramírez
Decret d'assignació temporal de funcions de la tinenta d'alcalde, sra. Elena Alarcón Méndez, a favor de diferents tinents d'alcalde i una regidora delegada
Decret de recuperació de funcions de la tinenta d'alcalde, sra. Elena Alarcón Méndez
Encàrrec temporal de les funcions assignades orgànicament al Servei de Govern i Ciutadania de l'Àrea d'Alcaldia a el lloc de treball de director/a de Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals
Decret d'Alcaldia núm. 2019/6784, de 13 de novembre de 2019, relatiu a l'assignació temporal de funcions de la tinenta d'alcalde, Sra. Elena Alarcón Méndez, a favor de diferents tinents d'alcalde i una regidora delegada
Decret de delegació per celebrar matrimonis civils
Decret d'Alcaldia, de 01/07/2019, relatiu a la concreció de les competències delegades dins de l'àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat
Decret d'Alcaldia de 25/06/2019, relatiu a l'ordenació de pagaments i canvi de signatures bancàries
Delegació de competències en matèria de contractació 26/06/2019
Decret d'Alcaldia de delegació de competències que substitueix a l'anterior de 18/06/2019
Decret d'Alcaldia amb el cartipàs municipal 18/6/2019