Seu electrònica

Renúncia de l'Alcalde Carles Ruiz Novella, al règim de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 16 de juliol de 2019, amb motiu d'incompatibilitat.

Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial (Mandat 2019-2023)

Acords de Ple
Acords relacionats al Ple municipal de 04/07/2019

 

CàrrecRetribució bruta Anual en euros
Carles Ruiz Novella (Alcalde) Segons assistència a òrgans col·legiats
Anselmo Sánchez Ramírez (1r tinent d'alcalde) 60.493,72
Gisela Navarro Fuster (2ª tinenta d'alcalde) 54.444,32
Ricard Calle Martínez (3r tinent d'alcalde) 60.493,72
Encarna García Giménez (4ª tinenta d'alcalde) 60.493,72
Jordi Mazón Bueso (5è tinent d'Alcalde) 36.504,72
Joana Sánchez Morillo (6ª tinenta d'alcalde) 54.444,32
Carme Cruz Gimeno Berné (7ª tinenta d'alcalde) 48.473,60
Rosa Cañisá Abancó (8a tinenta d'alcalde) 60.493,72
Maria Àvila Aguilar 18.773,86
Olga Reyes Haro 18.773,86
Emilia Cano Camacho 18.773,86
Francisco Chacón Moral 18.773,86
Gracia Sancho Ruíz Segons assistència a òrgans col·legiats
Bàrbara Lligadas i Muñoz Segons assistència a òrgans col·legiats
Myriam Moysset i Gil Segons assistència a òrgans col·legiats
Josep Mumany i Baños Segons assistència a òrgans col·legiats
Judit Moreno i Alonso Segons assistència a òrgans col·legiats
Manel Membrilla i Marcos Segons assistència a òrgans col·legiats
Carolina Torres García Segons assistència a òrgans col·legiats
José Luis de la Rosa Nuñez Segons assistència a òrgans col·legiats
María José Iris Segons assistència a òrgans col·legiats
Sara Martínez Colomer Segons assistència a òrgans col·legiats
José Antonio Martínez Sintes Segons assistència a òrgans col·legiats
Fernando Ramón Espejo Delgado Segons assistència a òrgans col·legiats

Retribucions per assitència a òrgans col·legiats. (Retribució en euros)

 PleJunta de portaveusComissió informativaComissió especial de comptes
Regidor/a portaveu (>= 3 regidors/es) 520  312  208 208
Límit màxim anual 6.760 4.056  4.992
Regidor/a 520