Seu electrònica

Còdi: SEL 13-2019
Tipus : Borsa de treball
Termini de presentació d'instàncies: Del 24/09/19 al 03/10/2019
Estat: Finalitzada
Documentació relacionadaData
Anunci de la convocatòria 23/09/2019
Model instància 23/09/2019
Model currículum 23/09/2019
Nota aclaratòria 27/09/2019
 Anunci relació llistat persones admeses i excloses 18/10/2019

         

Resultat proves selectivesData
 Anunci resultats prova psicotècnica 30/10/2019
 Anunci resultats prova teòric pràctica 18/11/2019
 Anunci resultats finals (pendent acreditar mèrits) 26/11/2019