Seu electrònica

Còdi: SEL 9/2019
Tipus : Borsa de treball
Número de places: 1
Termini de presentació d'instàncies: Del 03/09/2019 al 23/09/2019
Estat: Finalitzada
Documentació relacionadaData
 Anunci de la convocatòria 05/08/2019
 Model instància 05/08/2019
 Model mèrits 05/08/2019
 Anunci relació provisional de persones admeses i excloses 03/10/2019

         

Resultat proves selectivesData
Especialitat Empresa i Emprenedoria - Anunci resultats prova Fase 3 24/10/2019
Especialitat Comerç i Turisme - Anunci resultats prova Fase 3 24/10/2019
Especialitat Innovació Tecnològica - Anunci resultats prova Fase 3 05/11/2019
Especialitat Empresa i Emprenedoria - Resultats finals 12/11/2019
Especialitat Comerç i Turisme - Resultats finals 13/11/2019
Especialitat Innovació Tecnològica - Resultats finals 13/11/2019
Especialitat Comerç i Turisme - Anunci Rectificació Resultats Fase 5 02/12/2019
Especialitat Comerç i Turisme - Anunci Borsa Final 16/12/2019
Especialitat Empresa i Emprenedoria - Anunci Borsa Final 16/12/2019
Especialitat Innovació Tecnològica - Anunci Borsa Final 16/12/2019