Seu electrònica

Còdi: PINT 2017/06
Tipus : Promoció interna
Número de places: 4
Termini de presentació d'instàncies: Del 22/05/2019 a 11/06/2019
Estat: Finalitzada
Documentació relacionadaData
Anunci de la convocatòria 10/05/2019
Model instància 10/05/2019
Model mèrits 10/05/2019

 

 

Documentació relacionadaData
Anunci  relació persones admeses 03/07/2019
Resultats procés selecció 25/07/2019