Seu electrònica

Activitats econòmiques
Ordenança reguladora del mercat setmanal de venda no sedentària de Viladecans
Ordenança municipal sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Viladecans
Ordenança d'ús de les platges de Viladecans
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de Viladecans
Ajuts i subvencions
Ordenança general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans
Animals domèstics
Ordenança reguladora de la tinença d'animals
Equipaments
Ordenança municipal de les piscines d'ús públic de Viladecans
Ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives municipals de Viladecans
Infraestructures
Ordenança d'ús de la red de clavegueram
Medi ambient
Ordenança municipal per a la captació d'energia solar de Viladecans
Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Viladecans
Instrucció tècnica complementària de l'ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus de ViladecansInstrucció tècnica complementària de l'ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus de Viladecans
Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions de Viladecans
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de Viladecans
Mobilitat
Ordenança municipal de circulació de Viladecans
Ordenació de l'espai públic
Ordenança municipal de convivència i utilització de la via pública
Ordenança municipal de l'orientació de la composició arquitectònica de les façanes del nucli antic de Viladecans
Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques i espais públics de Viladecans
Ordenança municipal sobre llicències de guals i reserves de via pública a Viladecans
Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal
Ordenança reguladora per a la instal·lació d'aparells d'aire condicionat
Serveis administratius
Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Viladecans
Ordenança general de facturació de l'Ajuntament de Viladecans
Serveis a les persones
Ordenança dels serveis funeraris de Viladecans
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de Viladecans