Seu electrònica

Degut a una incidència amb el nostre proveïdor d'aplicacions, es poden produir microtalls puntals a l'hora de tramitar electrònicament. En aquest cas, es recomana tornar-ho a intentar passats uns minuts. 

En qualsevol cas, tal com estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podeu presentar la vostra tramitació a través del següent enllaç:

 https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

 

Interrupcions periòdiques

Per motius de manteniment al servidor web els serveis de la seu electrònica no estan disponibles als següents horaris:

  • De dilluns a divendres de 03:00 a 03:30 del matí.

Intervenció programada al Servei eNotum del dia 14 al 16 de maig

A causa d’una intervenció programada, el servei eNotum no estarà disponible en aquesta forquilla:

  • 14 maig a les 15.30 hores
  • 16 maig a les 9 hores

La no disponibilitat afectarà tant al portal de l’empleat públic, com al portal de ciutadania com als webservices, per tant, durant aquest període no es podran ni crear notificacions per part dels treballadors públics ni accedir-hi per part de la ciutadania.

Per no perjudicar als receptors de notificacions s’allargarà la vida útil d’aquests 3 dies, sumant 3 dies al còmput de terminis.