Seu electrònica

El pressupost és de 61,87 milions, 1,9 més que el 2015, tot i la congelació generalitzada d'impostos i taxes.

  • Les famílies segueixen sent la primera prioritat. Dos de cada tres euros de l’increment van destinats a serveis socials i educació.
  • La reactivació econòmica i les polítiques d'ocupació també són el que més creix.
  • Es reserva bona part del pressupost a la millora de l'espai públic i una ciutat més eficient.

Documents
Pressupost exercici 2016

Estat d'execució trimestral del pressupost de 2016
Estat d'execució ingresos i despeses 1er trimestre 2016
Estat d'execució ingresos i despeses 2on trimestre 2016
Estat d'execució ingresos i despeses 3er trimestre 2016
Estat d'execució ingresos i despeses 4t trimestre 2016
Liquidació del pressupost de 2016
Compte general de 2016