Seu electrònica

Enguany tenim un pressupost consolidat de 107,4 milions d’euros, dels quals 67,9 corresponen a l’Ajuntament i la resta a empreses municipals i la Fundació Ciutat de Viladecans. Hem incrementat el pressupost de l'Ajuntament un 6,6% respecte de l’any anterior i es deu especialment a les aportacions de l'Àrea Metropolitana i del Govern estatal així com a la previsió de venda dels terrenys de l'antic pavelló del Centre.

Documents
Pressupost municipal exercici 2018
Bases d'execució
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 1er trimestre del pressupost de 2018
Resum d'execució del 1er trimestre del pressupost de 2018
 Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 2on trimestre del pressupost de 2018
Resum d'execució del 2on trimestre del pressupost de 2018
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 3er trimestre del pressupost de 2018
Resum d'execució del 3er trimestre del pressupost de 2018
Expedients de modificació de crèdits de l'exercici 2018
Resum d'execució del 4t trimestre del pressupost de 2018
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 4t trimestre del pressupost de 2018
Liquidació del pressupost de 2018 resumit
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del exercici de 2018
Documentació liquidació 2018
Compte general 2018