Seu electrònica

Els comptes de l'Ajuntament per 2019 ascendeixen a 65.330.000 d'euros, (74.430.000, sumats els de les empreses municipals), que consoliden els serveis oferts a les famílies (en especial a atenció social, foment de l'ocupació i educació) i potencien el manteniment de l’espai públic i els equipaments.

Els pressupostos mantenen la senda de descens del deute (un 34% en 4 anys), que permet invertir més recursos en les necessitats del dia a dia de la ciutat. Enguany destinem 1,25 milions a inversions decidides directament per la ciutadania als processos participatius de la ciutat. Es tracta, en la seva major part, de millores a l'espai públic com la primera fase de la reforma integral del barri Alba-rosa.

Pressupost
Aprovació inicial Pressupost 2019
Aprovació definitiva
Classificació per programes/funcional  
Classificació orgànica
Classificació econòmica ingressos
Classificació econòmica despeses
Bases d'execució del pressupost 2019

 

Execució pressupostària trimestral
Resum d'execució del 1er trimestre del pressupost de 2019
Resum d'execució del 2on trimestre del pressupost de 2019
Resum d'execució del 3er trimestre del pressupost de 2019
Resum d'execució del 4t trimestre del pressupost de 2019

 

Modificació de pressupost
Expedients de modificació de crèdit de l'exercici

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 1er trimestre del pressupost de 2019
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 20/2012 corresponent a l'execució del 2on trimestre del pressupost de 2019
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 20/2012 corresponent a l'execució del 3er trimestre del pressupost de 2019

 

Liquidació del pressupost
Liquidació del pressupost de 2019
Compte general 2019