Seu electrònica

Enguany, l’Ajuntament té previst gestionar 67,19 milions (100,9 si s’hi sumen les empreses municipals). Es tracta d’un 2,8% més de diners que l’any 2019, sobretot a causa de que rebrà més recursos d’altres administracions, ja que els ingressos per l’IBI urbà, el principal suport de les arques municipals, creixen tan sols un 0,3%.

Com les famílies, l’Ajuntament recorre en ocasions als préstecs bancaris. Però enguany mantindrà el nivell d’endeutament del 2019 (14,5 milions d’euros), menys d’una quarta part del màxim permès per llei. Així, sense ampliar els deutes, pot destinar l’increment de recursos a les necessitats del dia a dia en lloc de fer-ho a pagar interessos.

Pressupost
Aprovació inicial
Aprovació definitiva
Classificació per programes/Funcional
Classificació orgànica
Classificació econòmica despeses
Classificació econòmica ingressos
Bases d'execució

 

Execució pressupostària trimestral
Resum d'execució del 1er trimestre del pressupost de 2020
Resum d'execució del 2on trimestre del pressupost de 2020
Resum d'execució del 3er trimestre del pressupost de 2020
Resum d'execució del 4t trimestre del pressupost de 2020

 

Modificació del pressupost
Expedients de modificació de crèdit de l'exercici

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 1er trimestre del pressupost de 2020
 Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 2on trimestre del pressupost de 2020
 Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 3er trimestre del pressupost de 2020
 Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 4T trimestre del pressupost de 2020

 

Liquidació del pressupost
Liquidació del pressupost de 2020
Resum de la liquidació del pressupost de 2020