Seu electrònica

La recuperació empresarial i social davant la pandèmia sanitària impregna els comptes de l'Ajuntament de Viladecans per al 2021, els més elevades de la seva història: 70.070.000 (un 4,3 % més que el 2020). Es produeix una congelació d'impostos i s'aposta per l'augment d'altres ingressos que permeten compatibilitzar les accions per pal·liar l'impacte de la COVID a la ciutat amb les prioritats habituals, com l'impuls de la qualitat de vida i les oportunitats, la cura i millora de l'espai públic, la cohesió territorial i la transició ecològica. Així, el pressupost potencia les inversions, que creixen un 21 %, i augmenta un 3,8 % la despesa corrent per millorar els serveis municipals.

Pressupost
Aprovació inicial
Aprovació definitiva
Classificació per programes/Funcional
Classificació orgànica
Classificació econòmica despeses
Classificació econòmica ingressos
Bases d'execució

 

Execució pressupostària trimestral
Resum d'execució del 1er trimestre del pressupost de 2021
Resum d'execució del 2º trimestre del pressupost de 2021

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 1er trimestre del pressupost de 2021
Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 corresponent a l'execució del 2º trimestre del pressupost de 2021