Seu electrònica

ID Publicació Resum Enllaç
175952023-01-27Premis per la participació a la Rua de Carnestoltes
175962023-01-20Premis Vilawatt per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic en centres educatius públics d'infantil i primaria
175972023-01-16Pla estratègic de subvencions
175982022-11-17Subvencions de graus universitaris i graus en ensenyaments artístics superiors, any 2022
175992022-10-21Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal
176002022-10-10Subvencions per a la realització de projectes i activitats que fomentin l'activitat física i l'esport, any 2022
176012022-10-03Subvencions en l'àmbit de serveis a la ciutadania, any 2022
176022022-09-27Subvencions adreçades a propietaris d'habitatges que es destinin a la Borsa de Mediació per al lloguer social per a l'any 2022
176032022-09-22Subvencions a activitats comercials que implementin les accions suggerides dins del Programa mentoring empresarial, 2022
176042022-09-06Subvencions a empreses i altres tipus d'entitats per a participar en el Programa Viladecans Women Meetup, en el marc dels Programes del Pla APropAMB
176062022-08-18Subvencions per a donar suport a les activitats d'estiu, any 2022
176052022-08-18Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2022-2023
176082022-08-04Ajuts a l'habitatge habitual i a titulars d'habitatges destinats a arrendament gestionats i visats per la borsa d'habitatges municipals
176072022-08-04Subvencions a l'habitatge habitual per a famílies monoparentals i/o famílies amb fills amb diversitat funcional
176092022-07-15Subvencions destinades a empreses vinculades al Programa Treball, Talent i Tecnologia, any 2022
176102022-06-23Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic 2022
176112022-05-05Subvencions als titulars dels habitatges que es destinin a lloguer
176122021-12-03Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2021
176132021-11-17Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic 2021
176142021-10-21Subvencions en l'àmbit de serveis a la ciutadania, any 2021
176152021-10-15Subvencions directes amb concurrència no competitiva, de caràcter excepcional, a entitats sense ànim de lucre afectades econòmicament per la COVID-19
176162021-09-27Ajuts per al pagament del lloguer d'habitatge habitual, i per als propietaris d'habitatges, adscrits a la borsa local d'habitatge social, a conseqüència de l'aplicació de la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual durant la vigència de l'estat d'alarma de la COVID-19
176172021-09-03Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2021-2022
176182021-07-26Subvencions per donar suport a les activitats d'estiu de l'any 2021 (COVID-19)
176192021-07-06Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic 2020
176202021-06-30Subvencions per a la digitalització de les empreses
176212021-06-22Subvencions econòmiques per a la realització de projectes i activitats que fomentin l'activitat física i l'esport, any 2021
176222021-05-31Subvencions per concessió directa als establiments d'hostaleria afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19
176232021-05-31Subvencions, en règim de concessió directa, a les persones autònomes i empreses, amb establiment físic permanent per a contrarestar l'impacte social i econòmic derivat de l'actual crisi sanitària (COVID-19)
176242021-02-15Ajuts del Projecte Fem Feina Ocupació 2020: Reincorporació ERTO, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (COVID-19)
176252021-01-19Ajuts per al foment de l'autoocupació del Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
176272020-12-11Ajuts a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2020
176262020-12-11Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2020
176282020-11-27Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020. Segona convocatòria
176292020-11-19Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2020
176302020-10-30Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2020-2021
176312020-10-01Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura, comunitat, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i salut pública i consum, any 2020
176322020-09-29Ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i la transformació digital d'empreses existents
176332020-09-07Ajuts a les famílies per al pagament del lloguer els mesos d'octubre a desembre de 2020 per a contrarestar l'impacte social derivat de la COVID-19
176342020-08-10Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020
176352020-08-04Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic 2019
176362020-07-28Subvencions per al suport al finançament de les despeses extraordinàries per a la compra de material higiènic, sanitari, serveis extraordinaris relacionats amb la COVID-19 i per donar suport a les activitats d'estiu 2020 per cobrir el cost de les necessitats d'higiene i seguretat sanitària derivades de la COVID-19
176372020-06-25Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2019-2020
176382020-02-25Concurs de poesia de la gent gran 2020
176392019-10-14Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2019
176402019-05-28Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa Mentoring empresarial i comercial, durant l'any 2019
176432019-05-27Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2019
176412019-05-27Subvencions adreçades a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2019
176422019-05-27Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019
176442019-04-18Prestacions econòmiques de caràcter social
176452019-04-12Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, any 2019-2020
176462019-03-08Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura i comunitat, educació, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2019
176472019-02-26Assignacions econòmiques a projectes municipals per l'autoocupació, 2018-2019
176482019-02-25Assignacions econòmiques a projectes municipals per a la contractació de persones aturades 2018-2019
176492019-01-16Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2019
176502019-01-15Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2019
176512018-11-20Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2018
176522018-11-19Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, 2018-2020
176542018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport i per a la realització de projectes de socialització de llibres i material curricular en els centres educatius durant el curs 2018-2019
176532018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri en els centres educatius durant el curs 2018-2019
176552018-07-06Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, 2018-2019
176562018-05-23Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi, any 2018
176572018-04-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2018
176582018-04-04Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2018
176602018-03-15Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2018
176592018-03-15Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2018
176612018-02-08Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2018
176622018-02-07Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills/filles amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2018
176982018-02-07Borsa i selecció de comunitats de propietaris interessats en la participació en el Projecte Vilawatt
176632017-11-02Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport, curs 2017-2018
176642017-10-31Subvencions per a la realització de projectes de socialització de llibres en els centres educatius durant el curs 2017-2018
176652017-10-16Subvencions per a la realització d'activitats del programa Escola Oberta al Barri, curs 2017-2018
176662017-05-15Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
176672017-04-20Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social
176692017-04-11Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2017
176682017-04-11Subvencions a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents, durant l'any 2017
176702017-03-14Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum durant l'any 2017
176712017-02-22Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer, als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
176732017-02-10Subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2017
176752017-02-10Ajudes a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2017
176742017-02-10Ajudes a persones en situació de risc d'exclusió social que hagin transmès el seu habitatge habitual, l'any 2017
176762016-12-20Subvencions per a la realització d'activitats per al foment de l'esport, curs 2016-2017
176772016-12-02Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa Mentoring comerç urbà, durant l'any 2016
176782016-12-02Subvencions d'activitats que tramitin patents, any 2016
176792016-11-15Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri durant el curs 2016-17
176802016-10-31Subvencions per a la realització dels projectes de socialització de llibres dels centres educatius, durant el curs escolar 2016-2017
176812016-09-30Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades per al 2016
176822016-09-01Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans 2016-2017, primera convocatòria
176832016-03-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2016
176852016-03-11Subvencions de les quotes de les taxes urbanístiques i d'activitats, per les activitats comercials instal·lades a Viladecans, durant l'any 2016
176862016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per les famílies monoparentals, durant l'any 2016
176842016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2016
176882016-02-15Subvencions de l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Autoocupació: Fem feina a Viladecans 2016
176892016-02-10Ajuts complementaris per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges per al 2016
176922015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2015
176942015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
176912015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a les famílies monoparentals, durant l'any 2015
176952015-05-29Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones amb situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2015
176962015-03-17Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, per a l'any 2015
176972015-02-13Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2015