Seu electrònica

ID Publicació Resum Enllaç
132892021-07-26Subvencions per donar suport a les activitats d'estiu de l'any 2021 (COVID-19)
132902021-07-06Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic
132912021-06-30Subvencions per a la digitalització de les empreses
132922021-06-22Subvencions econòmiques per a la realització de projectes i activitats que fomentin l'activitat física i l'esport, any 2021
132932021-05-31Subvencions, en règim de concessió directa, a les persones autònomes i empreses, amb establiment físic permanent per a contrarestar l'impacte social i econòmic derivat de l'actual crisi sanitària (COVID-19)
132942021-05-31Subvencions per concessió directa als establiments d'hostaleria afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19
132952021-02-15Ajuts del Projecte Fem Feina Ocupació 2020: Reincorporació ERTO, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (COVID-19)
132962021-01-19Ajuts per al foment de l'autoocupació del Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
132972020-12-11Ajuts a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2020
132982020-12-11Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2020
132992020-11-27Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020. Segona convocatòria
133002020-11-19Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2020
133012020-10-30Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2020-2021
133022020-10-01Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura, comunitat, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i salut pública i consum, any 2020
133032020-09-29Ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i la transformació digital d'empreses existents
133042020-09-07Ajuts a les famílies per al pagament del lloguer els mesos d'octubre a desembre de 2020 per a contrarestar l'impacte social derivat de la COVID-19
133052020-08-10Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020
133062020-08-04Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic
133072020-07-28Subvencions per al suport al finançament de les despeses extraordinàries per a la compra de material higiènic, sanitari, serveis extraordinaris relacionats amb la COVID-19 i per donar suport a les activitats d'estiu 2020 per cobrir el cost de les necessitats d'higiene i seguretat sanitària derivades de la COVID-19
133082020-06-25Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2019-2020
133092020-05-13Pla estratègic de subvencions
133102020-02-25Concurs de poesia de la gent gran 2020
133112019-10-14Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2019
133122019-05-28Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa Mentoring empresarial i comercial, durant l'any 2019
133132019-05-27Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2019
133152019-05-27Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019
133142019-05-27Subvencions adreçades a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2019
133162019-04-18Prestacions econòmiques de caràcter social
133172019-04-12Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, any 2019-2020
133182019-03-08Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura i comunitat, educació, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2019
133192019-02-26Assignacions econòmiques a projectes municipals per l'autoocupació, 2018-2019
133202019-02-25Assignacions econòmiques a projectes municipals per a la contractació de persones aturades 2018-2019
133212019-01-16Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2019
133222019-01-15Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2019
133232018-11-20Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2018
133242018-11-19Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, 2018-2020
133252018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport i per a la realització de projectes de socialització de llibres i material curricular en els centres educatius durant el curs 2018-2019
133262018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri en els centres educatius durant el curs 2018-2019
133272018-07-06Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, 2018-2019
133282018-05-23Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi, any 2018
133292018-04-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2018
133302018-04-04Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2018
133322018-03-15Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2018
133312018-03-15Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2018
133332018-02-08Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2018
133342018-02-07Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills/filles amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2018
133702018-02-07Borsa i selecció de comunitats de propietaris interessats en la participació en el Projecte Vilawatt
133352017-11-02Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport, curs 2017-2018
133362017-10-31Subvencions per a la realització de projectes de socialització de llibres en els centres educatius durant el curs 2017-2018
133372017-10-16Subvencions per a la realització d'activitats del programa Escola Oberta al Barri, curs 2017-2018
133382017-05-15Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
133392017-04-20Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social
133402017-04-11Subvencions a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents, durant l'any 2017
133412017-04-11Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2017
133422017-03-14Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum durant l'any 2017
133432017-02-22Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer, als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
133462017-02-10Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'oficina d'habitatge de Viladecans, durant l'any 2017
133452017-02-10Ajudes a persones en situació de risc d'exclusió social que hagin transmès el seu habitatge habitual, l'any 2017
133472017-02-10Subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2017
133442017-02-10Ajudes a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2017
133482016-12-20Subvencions per a la realització d'activitats per al foment de l'esport, curs 2016-2017
133502016-12-02Subvencions d'activitats que tramitin patents, any 2016
133492016-12-02Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa Mentoring comerç urbà, durant l'any 2016
133512016-11-15Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri durant el curs 2016-17
133522016-10-31Subvencions per a la realització dels projectes de socialització de llibres dels centres educatius, durant el curs escolar 2016-2017
133532016-09-30Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades per al 2016
133542016-09-01Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans 2016-2017, primera convocatòria
133552016-03-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2016
133562016-03-11Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones en situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2016
133582016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per les famílies monoparentals, durant l'any 2016
133592016-03-11Subvencions de les quotes de les taxes urbanístiques i d'activitats, per les activitats comercials instal·lades a Viladecans, durant l'any 2016
133572016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2016
133602016-02-15Subvencions de l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Autoocupació: Fem feina a Viladecans 2016
133612016-02-10Ajuts complementaris per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges per al 2016
133622016-01-29Subvencions per la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte de foment de l'ocupació Fem Feina a Viladecans, Ampliació 2016
133672015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
133662015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
133652015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a les famílies monoparentals, durant l'any 2015
133642015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2015
133632015-05-29Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones amb situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2015
133682015-03-17Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, per a l'any 2015
133692015-02-13Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2015