Seu electrònica

El Registre de convenis és un registre administratiu que té per objecte deixar constància de l'atorgament per l'Ajuntament de Viladecans dels convenis amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat.

Llistat de convenis de col·laboració del any 2021

Llistat de convenis de col·laboració del any 2020

Llistat de convenis de col·laboració del any 2019

Llistat de convenis de col·laboració del any 2018

Llistat de convenis de col·laboració del any 2017

Llistat de convenis de col·laboració del any 2016

Llistat de convenis de col·laboració del any 2015