Seu electrònica

ConcepteTerminis de pagament
Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2022
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb import de la quota igual o inferior a 60,00 € ) 5 de juliol de 2022
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb import de la quota superior a 60,00 €) Primera Fracció: 5 de maig de 2022
Segona Fracció: 5 de juliol de 2022
Tercera Fracció: 5 de setembre de 2022
Quarta Fracció: 7 de novembre de 2022
Impost sobre Béns Immobles Rústics (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2022
Impost sobre Béns Immobles Rústics (domiciliats) 5 de juliol de 2022
Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2022
Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials (domiciliats) 5 de juliol de 2022
Tribut Metropolità (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2022
Tribut Metropolità (domiciliats) 5 de juliol de 2022
Impost sobre Activitats Econòmiques (no domiciliats) Del 16 de setembre al 16 de novembre de 2022
Impost sobre Activitats Econòmiques (domiciliats) 2 de novembre de 2022
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (no domiciliats) Del 4 de març al 5 de maig de 2022
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (domiciliats) 2 de maig de 2022
Taxa d’entrada de Vehicles (no domiciliats) Del 16 de setembre al 21 de novembre de 2022
Taxa d’entrada de vehicles (domiciliats) 7 de novembre de 2022
Taxa de Gestió de Residus Comercials (no domiciliats) Del 16 de setembre al 22 de novembre de 2022
Taxa de Gestió de Residus Comercials (domiciliats) 7 de novembre de 2022
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers) (no domiciliats) Del 16 de setembre al 21 de novembre de 2022
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers) (domiciliats) 7 de novembre de 2022
Taxa conservació cementiri (no domiciliats) Del 15 de setembre al 15 de desembre de 2022
Taxa conservació cementiri (domiciliats) 15 de setembre de 2022
Taxa mercat municipal (no domiciliats) Del 5 d’abril al 6 de juny de 2022
Taxa mercat municipal (domiciliats) 6 de juny de 2022
Taxa mercat setmanal (no domiciliats) Del 5 d’abril al 6 de juny de 2022
Taxa mercat setmanal (domiciliats) Primera Fracció: 6 de maig de 2022
Segona Fracció: 5 de setembre de 2022