Seu electrònica

ConcepteTerminis de pagament
Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2023
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb import de la quota igual o inferior a 60,00 € ) 5 de juliol de 2023
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb import de la quota superior a 60,00 €) Primera Fracció: 5 de maig de 2023
Segona Fracció: 5 de juliol de 2023
Tercera Fracció: 5 de setembre de 2023
Quarta Fracció: 6 de novembre de 2023
Impost sobre Béns Immobles Rústics (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2023
Impost sobre Béns Immobles Rústics (domiciliats) 5 de juliol de 2023
Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2023
Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials (domiciliats) 5 de juliol de 2023
Tribut Metropolità (no domiciliats) Del 2 de maig al 5 de juliol de 2023
Tribut Metropolità (domiciliats) 5 de juliol de 2023
Impost sobre Activitats Econòmiques (no domiciliats) Del 16 de setembre al 16 de novembre de 2022
Impost sobre Activitats Econòmiques (domiciliats) 2 de novembre de 2022
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (no domiciliats) Del 3 de març al 5 de maig de 2023
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (domiciliats) 2 de maig de 2023
Taxa d’entrada de Vehicles (no domiciliats) Del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023
Taxa d’entrada de vehicles (domiciliats) 6 de novembre de 2023
Taxa de Gestió de Residus Comercials (no domiciliats) Del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023
Taxa de Gestió de Residus Comercials (domiciliats) 6 de novembre de 2023
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers) (no domiciliats) Del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers) (domiciliats) 6 de novembre de 2023
Taxa conservació cementiri (no domiciliats) Del 15 de setembre al 15 de desembre de 2023
Taxa conservació cementiri (domiciliats) 15 de setembre de 2023
Taxa mercat municipal (no domiciliats) Del 5 de setembre al 6 de novembre de 2023
Taxa mercat municipal (domiciliats) 6 de novembre de 2023
Taxa mercat setmanal (no domiciliats) Del 5 d’abril al 6 de juny de 2023
Taxa mercat setmanal (domiciliats) Primera Fracció: 5 de maig de 2023
Segona Fracció: 5 de setembre de 2023