Seu electrònica

Pagaments de tributs en línia

Tramitació del pagament d’un tribut municipal via telemàtica, mitjançant la seu electrònica.

Tramitació del pagament d’un tribut municipal via telemàtica, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (http://www.orgt.cat) pels tributs delegats en aquest organisme.


Requisits
Ésser titular de qualsevol impost municipal.

Procediments

1.- Seleccionar l'enllaç, a l´apartat del tràmit “Viladecans pagament en línia”, o la web de l’ORGT (pels tràmits delegats).

2.- Escollir l’entitat bancària amb qui es vol abonar el tribut.

3.- Seguir les instruccions per realitzar el pagament.

Enllaços