Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

Consisteix en la sol·licitud de dia i hora per contraure matrimoni civil a tots els efectes a l'Ajuntament de Viladecans.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

Els sol·licitants o representants degudament acreditats.

Beneficiaris:

Qualsevol persona que vulgui contraure matrimoni civil.

Aclariments: Expedient previ. L'expedient previ haurà de tramitar-se, com anteriorment, davant el Jutge Encarregat o de Pau o l'encarregat del Registre Civil consular corresponent al domicili de qualsevol dels contraents.

Normativa/Legislació aplicable:

Ordenença 1.06 reguladora de les taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Viladecans.

Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.

Llei 13/2005, d'1 de juliol, la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contreure matrimoni.

Procediment:

1.- Sol·licitud d´expedient previ al Jutge encarregat o de Pau o l'encarregat del Registre Civil Consular corresponent al domicili de qualsevol dels contraents. El tràmit triga un mínim de temps de 3 mesos. Ha d´estar en poder de l'Ajuntament al menys 7 dies abans de la data assignada per a la celebració de la cerimònia.

2.- Sol·licitud model de petició de dades es podrà recollir a Viladecans informació o descarregar.

3.- Entrevista informativa amb el departament de Relacions Institucionals i Protocol concertada a través de la cita prèvia a Viladecans Informació. La sol·licitud juntament amb la resta de documentació es lliuraran al departament.

Els dies programats per a cita prèvia són: Dimarts, de 9 a 11 hores i dijous, de 12 a 14 hores.

4.- Casament civil.

5.- Una vegada declarada la unió matrimonial per part de l'Alcalde o del Regidor, els contraents, testimonis i oficiant firmaran l'acte de matrimoni, conservant una còpia cada un dels nous contraents.

6.- El Llibre de Família el podran recollir al Registre Civil de Viladecans transcorregut un període de quinze dies des de la data de celebració del casament.

Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any segons calendari establert
Termini de la sol·licitud:

L'expedient en tràmit té una validesa anual, una vegada s´ha resolt l´expedient al jutjat.

Observacions:

Existeixen dues modalitats de formalització del contracte matrimonial:

  1. Els casaments amb cerimònia s’adrecen a les persones que desitgen una cerimònia més extensa i amb presència de més convidats. Es duen a terme els divendres a la tarda i els dissabtes al matí a la Torre del Baró, d’acord amb el calendari establert.
  2. Els casaments sense cerimònia tenen lloc els divendres al matí a la Torre del Baró amb una capacitat màxima entre deu i vint persones, d’acord amb el calendari establert.
Preu/Taxa:

Ordenença 1.06 reguladora de les taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Viladecans.

Documentació a aportar:

- Fotocòpia del DNI dels contraents.

- Fotocòpia del DNI de les dues persones majors d'edat que actuïn com a testimonis dels contraents.

- Imprès de sol•licitud facilitat pel Departament de Relacions Institucionals i Protocol per contraure matrimoni a l'Ajuntament.

- Certificat del Registre Civil de l'inici de tramitació de l'expedient matrimonial. Caldrà iniciar la tramitació de l'esmentat expedient, com a mínim, tres mesos abans de la boda, temps necessari per a la resolució del mateix. Una vegada resolt, té una validesa d'un any.

- Comprovant del pagament del full de liquidació de la taxa municipal, que prèviament s'ha de recollir al departament de Relacions Institucionals i Protocol.

Impresos del tràmit:

Model de sol·licitud

Tramitació electrònica: No
Tramitació presencial i per correu:

Viladecans informació

Silenci administratiu:

No opera.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans informació