Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

Obtenir un document públic que justifica, per a cada persona, la residència al municipi, segons la inscripció més actual del padró.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

L'interessat o qualsevol de les persones de la unitat familiar que sigui major d'edat i que consti inscrita al mateix domicili, o el representant.

Beneficiaris:

Qualsevol persona major d'edat i ha de constar inscrita al padró municipal en el mateix domicili de la unitat familiar.

Procediment:

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA SENSE CERTIFICAT
Excepcionalment, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Viladecans com a mesura de contenció del COVID19, s'ha habilitat la tramitació sense requerir un mitjà electrònic d'autenticació.

Per això, es necessari presentar la documentació indicada a l'apartat "Documentació a aportar", i fer clic al botó "Tramitació sense certificat".

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA AMB CERTIFICAT
Presentar la sol·licitud correponent i fer clic al botó "Tramitació amb certificat".

COM OBTENIR EL JUSTIFICANT
Un cop tramitada la sol·licitud, ja hagi estat efectuada amb certificat o sense, l'Ajuntament de Viladecans, mitjançant notificació electrònica, traslladarà la documentació sol·licitada. Es rebrà comunicació mitjançant un avís via SMS i/o correu electrònic.  

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

  1. Presentar la sol·licitud amb la documentació necessària a Viladecans Informació.
  2. Comprovació de la documentació.
  3. Lliurament del document de manera immediata. En el cas que hagi fet la sol·licitud per telèfon o correu, rebrà el justificant al domicili de l'empadronament.
Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any
Documentació a aportar:

Document acreditatiude la identitat:

  • Sol·licitants espanyols: DNI.
  • Sol·licitants estrangers:
    • Països comunitaris: DNI del país d’origen o targeta de residència.
    • Altres països: Passaport o targeta de residència.

Formulari de sol·licitud del justificant d’empadronament.

 

Impresos del tràmit:

Formulari de sol·licitud del justificant d’empadronament.

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

Viladecans informació

Altra informació d'interès:

El tràmit online es realitza a través de la Carpeta Ciutadana mitjançant Certificat Digital o usuari / PIN.

Si no disposa de cap d'ells, pot dirigir-se a Viladecans Informació.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans informació