Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

¿Qué és el Centre Municipal de Mediació?

És un espai dirigit als veïns i veïnes  de la ciutat per  gestionar las diferències, discussions, desacords i/o malentesos  que afecten a  la convivència quotidiana. L’objectiu d’aquest servei és fomentar el compromís cívic, ciutadà  i reforçar la convivència amb un model alternatiu per  gestionar les situacions conflictives.

¿Cóm us hi ajudem?

 • Acompanyant  les persones perquè vegin i afrontin el conflicte de manera positiva i dialogada.
 • Oferint atenció personalitzada, escoltant la seva situació, analitzant  el seu cas i  donant  eines, perquè totes les persones implicades surtin satisfetes i beneficiades de la gestió del seu conflicte i/o en la presa de les seves decisions.
 • Ajudant a que s’entenguin,es posin  en el lloc  de l’altre  i  parlin  des del  respecte.
 • Assessorant i donant  recursos a les persones que volen  resoldre situacions conflictives pel seu compte.

¿Quines situacions hi tractem?

 • Veïnals (sorolls, animals domèstics, olors, plantes,etc.).
 • Comunitats de propietaris i propietàries mancomunitats (obres, higiene, convivència, impagaments, etc.)
 • Convivència als espais públics del municipi (places, parcs, etc.).
 • Familiars (relació amb fills/es, cura de familiars, etc.).
 • Escolars
 • Activitats econòmiques (negocis, lloguers, bars, etc.).
 • Entitats.
 • Malentesos.
 • Presa de decisions.
 • Dificultats en la comunicació.
Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

La pot demanar qualsevol persona, entitat, empresa o altres col·lectius, sempre i quan com a mínim una de les parts estigui empadronada a Viladecans.

Beneficiaris:

Qualsevol persona, entitat, empresa o altres col·lectius que tinguin un problema de convivència, sempre que l’Ajuntament no en sigui part, donat que llavors és competència del Síndic de Greuges; o que no es tracti d’un tema de consum, ja que aleshores és competència de l’OMIC.

Procediment:

1.- Demanar hora, ja que només s’atén amb cita prèvia, al Servei de Mediació.

2.- Quan una persona o un grup planteja un problema, es convida l’altra part, que pot acceptar o no de participar en el procés de mediació.

3.- Entrevista amb les parts per escoltar-les. En la entrevista, s'informarà sobre què és la mediació.

4.- Sempre que sigui possible, els mediadors intentaran acompanyar a les parts implicades en el conflicte a restablir el diàleg i a ajudar-les, si s’escau, a què per a elles mateixes arribin a acords perdurables en el temps i positius per a tothom. La finalització, si les parts volen intervenir, dependrà del temps que les parts necessitin per arribar a un acord o no.

Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any
Observacions:

L'opció de la mediació no implica perdre la possibilitat d'apel·lar a altres recursos com ara la justícia. Únicament es tracta d'intentar solucionar allò que ens preocupa i ens molesta d'una forma raonable, pacífica, propera i estable.

Documentació a aportar:

Model de solicitud de mediació

Impresos del tràmit:

Model de sol·licitud de mediació

Tramitació electrònica: No
Tramitació presencial i per correu:

Viladecans informació

Oficina del Districte I

Centre Municipal de Mediació (Districte II)

Oficina del Districte III

Silenci administratiu:

No procedeix.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans informació

Oficina del Districte I

Centre Municipal de Mediació (Districte II)

Oficina del Districte III