Seu electrònica

La signatura electrònica és el mitjà amb el qual els ciutadans s’identifiquen de manera digital davant de l’Ajuntament de Viladecans. L’Ajuntament s’identifica i s’autentifica a través dels certificats i segells d’òrgan o segells del personal al seu servei. Els segells d’òrgan són certificats electrònics que reuneixen els requisits que exigeix la legislació sobre la signatura electrònica. S’utilitzen quan es dóna una resposta automàtica.

Certificats admesos
En els tràmits o serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d’algun dels certificats digitals reconeguts. A la Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans es poden fer servir els següents:

 idCAT Mòbil (Disponible només per persones físiques)
https://idcatmobil.seu.cat
idcatmovil
Sistema Cl@ve (Disponible només per persones físiques)
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Que-es.html
clave
idCAT (Disponible només per persones físiques)
Cal verificació prèvia de les dades a una entitat de registre
idcat
DNI electrònic (Disponible només per persones físiques)
https://www.dnielectronico.es/
dni
Certificat FNMT Disponible per persones físiques i jurídiques)
https://www.sede.fnmt.gob.es/
fnmt

Com identificar-se per tramitar?
Per identificar-se s’ha de clicar al botó “Tramitar”, que hi ha a la part inferior de cadascuna de les pàgines descriptives dels tràmits en línia.

Quan s’accedeix a través d’aquest enllaç, s’obrirà una pantalla de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya) on s’ha de triar quina és la manera d’identificar-se: IDCatMobil, Certificat o Cl@ve. En cas que es seleccioni l’opció de certificat, es mostrarà tots els certificats instal·lats al navegador des del que s’està fent la tramitació.

identificarse

Com tramitar?
Si el certificat és vàlid, s’accedirà al tràmit corresponent. En aquesta pàgina es podrà omplir i annexar la documentació necessària.

Un cop finalitzada la tramitació, amb la data i hora del registre, es generarà un justificant. Aquest s’ha de preservar per qualsevol consulta sobre el tràmit, que es vulgui comunicar a l’Ajuntament de Viladecans.

Verificació de la seguretat de la Seu electrònica
L'Ajuntament de Viladecans garanteix la seguretat (*) de l’entorn de la Seu electrònica i les aplicacions corporatives amb l’ús dels corresponents certificats de dispositiu segur.

(*) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Article 38.6. Les seus electròniques utilitzaran, per a identificar-se i garantitzar una comunicació segura amb les mateixes, certificats reconeguts o qualificats d’autenticació de lloc web o mitjà equivalent.

Certificat de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans
L’Ajuntament de Viladecans identifica la seva Seu electrònica amb el certificat següent:

  • seuelectronica.viladecans.cat
  • Proveïdor: CATcert
  • Tipus de certificat: de seu electrònica

Aquest certificat permet identificar i autenticar la Seu electrònica de l’Ajuntament de Viladecans i garantir la seguretat de les comunicacions i la privacitat i integritat de la informació que ofereix: s'estableix una connexió segura entre el navegador de l’usuari i el lloc web de la Seu, de manera que la comunicació entre ambdós sigui xifrada evitant  una possible intercepció de la informació que s’intercanvia per part d’un tercer, i garantint la seguretat de la identitat dels dos extrems durant la connexió.

Verificació del certificat de la Seu electrònica
Si el vostre navegador indica que la connexió no està verificada, això pot respondre al fet que no reconeix el certificat arrel de l'entitat emissora, que en el cas d'aquesta Seu  és  el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Es pot verificar de manera gratuïta  la validesa del certificat de Seu de l’Ajuntament de Viladecans a través de l’eina del Ministeri de Política territorial i Administració Pública que trobareu a https://valide.redsara.es