Sede electrónica

ID Publicación Resumen Enlace
137612021-09-27Ajuts per al pagament del lloguer d'habitatge habitual, i per als propietaris d'habitatges, adscrits a la borsa local d'habitatge social, a conseqüència de l'aplicació de la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual durant la vigència de l'estat d'alarma de la COVID-19
137622021-09-03Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2021-2022
137632021-07-26Subvencions per donar suport a les activitats d'estiu de l'any 2021 (COVID-19)
137642021-07-06Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic
137652021-06-30Subvencions per a la digitalització de les empreses
137662021-06-22Subvencions econòmiques per a la realització de projectes i activitats que fomentin l'activitat física i l'esport, any 2021
137672021-05-31Subvencions, en règim de concessió directa, a les persones autònomes i empreses, amb establiment físic permanent per a contrarestar l'impacte social i econòmic derivat de l'actual crisi sanitària (COVID-19)
137682021-05-31Subvencions per concessió directa als establiments d'hostaleria afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19
137692021-02-15Ajuts del Projecte Fem Feina Ocupació 2020: Reincorporació ERTO, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (COVID-19)
137702021-01-19Ajuts per al foment de l'autoocupació del Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
137722020-12-11Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2020
137712020-12-11Ajuts a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2020
137732020-11-27Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020. Segona convocatòria
137742020-11-19Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2020
137752020-10-30Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2020-2021
137762020-10-01Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura, comunitat, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i salut pública i consum, any 2020
137772020-09-29Ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i la transformació digital d'empreses existents
137782020-09-07Ajuts a les famílies per al pagament del lloguer els mesos d'octubre a desembre de 2020 per a contrarestar l'impacte social derivat de la COVID-19
137792020-08-10Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020
137802020-08-04Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic
137812020-07-28Subvencions per al suport al finançament de les despeses extraordinàries per a la compra de material higiènic, sanitari, serveis extraordinaris relacionats amb la COVID-19 i per donar suport a les activitats d'estiu 2020 per cobrir el cost de les necessitats d'higiene i seguretat sanitària derivades de la COVID-19
137822020-06-25Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2019-2020
137832020-05-13Pla estratègic de subvencions
137842020-02-25Concurs de poesia de la gent gran 2020
137852019-10-14Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2019
137862019-05-28Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa Mentoring empresarial i comercial, durant l'any 2019
137872019-05-27Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2019
137892019-05-27Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019
137882019-05-27Subvencions adreçades a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2019
137902019-04-18Prestacions econòmiques de caràcter social
137912019-04-12Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, any 2019-2020
137922019-03-08Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura i comunitat, educació, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2019
137932019-02-26Assignacions econòmiques a projectes municipals per l'autoocupació, 2018-2019
137942019-02-25Assignacions econòmiques a projectes municipals per a la contractació de persones aturades 2018-2019
137952019-01-16Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2019
137962019-01-15Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2019
137972018-11-20Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2018
137982018-11-19Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, 2018-2020
138002018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri en els centres educatius durant el curs 2018-2019
137992018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport i per a la realització de projectes de socialització de llibres i material curricular en els centres educatius durant el curs 2018-2019
138012018-07-06Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, 2018-2019
138022018-05-23Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi, any 2018
138032018-04-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2018
138042018-04-04Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2018
138052018-03-15Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2018
138062018-03-15Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2018
138072018-02-08Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2018
138082018-02-07Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills/filles amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2018
138442018-02-07Borsa i selecció de comunitats de propietaris interessats en la participació en el Projecte Vilawatt
138092017-11-02Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport, curs 2017-2018
138102017-10-31Subvencions per a la realització de projectes de socialització de llibres en els centres educatius durant el curs 2017-2018
138112017-10-16Subvencions per a la realització d'activitats del programa Escola Oberta al Barri, curs 2017-2018
138122017-05-15Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
138132017-04-20Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social
138152017-04-11Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2017
138142017-04-11Subvencions a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents, durant l'any 2017
138162017-03-14Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum durant l'any 2017
138172017-02-22Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer, als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
138192017-02-10Ajudes a persones en situació de risc d'exclusió social que hagin transmès el seu habitatge habitual, l'any 2017
138202017-02-10Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'oficina d'habitatge de Viladecans, durant l'any 2017
138212017-02-10Subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2017
138182017-02-10Ajudes a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2017
138222016-12-20Subvencions per a la realització d'activitats per al foment de l'esport, curs 2016-2017
138232016-12-02Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa Mentoring comerç urbà, durant l'any 2016
138242016-12-02Subvencions d'activitats que tramitin patents, any 2016
138252016-11-15Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri durant el curs 2016-17
138262016-10-31Subvencions per a la realització dels projectes de socialització de llibres dels centres educatius, durant el curs escolar 2016-2017
138272016-09-30Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades per al 2016
138282016-09-01Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans 2016-2017, primera convocatòria
138292016-03-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2016
138332016-03-11Subvencions de les quotes de les taxes urbanístiques i d'activitats, per les activitats comercials instal·lades a Viladecans, durant l'any 2016
138322016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per les famílies monoparentals, durant l'any 2016
138312016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2016
138302016-03-11Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones en situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2016
138342016-02-15Subvencions de l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Autoocupació: Fem feina a Viladecans 2016
138352016-02-10Ajuts complementaris per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges per al 2016
138362016-01-29Subvencions per la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte de foment de l'ocupació Fem Feina a Viladecans, Ampliació 2016
138412015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
138402015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
138372015-05-29Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones amb situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2015
138382015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2015
138392015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a les famílies monoparentals, durant l'any 2015
138422015-03-17Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, per a l'any 2015
138432015-02-13Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2015