Sede electrónica

ID Publicación Resumen Enlace
129132021-06-14Subvencions per donar suport a les activitats d'estiu (COVID-19)
129152021-05-31Subvencions per concessió directa als establiments d'hostaleria afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19
129142021-05-31Subvencions, en règim de concessió directa, a les persones autònomes i empreses, amb establiment físic permanent per a contrarestar l'impacte social i econòmic derivat de l'actual crisi sanitària (COVID-19)
129162021-02-15Ajuts del Projecte Fem Feina Ocupació 2020: Reincorporació ERTO, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (COVID-19)
129172021-01-19Ajuts per al foment de l'autoocupació del Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
129182020-12-11Ajuts a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2020
129192020-12-11Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2020
129202020-11-27Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020. Segona convocatòria
129212020-11-19Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2020
129222020-10-30Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2020-2021
129232020-10-01Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura, comunitat, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i salut pública i consum, any 2020
129242020-09-29Ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i la transformació digital d'empreses existents
129252020-09-07Ajuts a les famílies per al pagament del lloguer els mesos d'octubre a desembre de 2020 per a contrarestar l'impacte social derivat de la COVID-19
129262020-08-10Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020
129272020-08-04Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic
129282020-07-28Subvencions per al suport al finançament de les despeses extraordinàries per a la compra de material higiènic, sanitari, serveis extraordinaris relacionats amb la COVID-19 i per donar suport a les activitats d'estiu 2020 per cobrir el cost de les necessitats d'higiene i seguretat sanitària derivades de la COVID-19
129292020-06-25Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2019-2020
129302020-05-13Pla estratègic de subvencions
129312020-02-25Concurs de poesia de la gent gran 2020
129322019-10-14Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2019
129332019-05-28Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa Mentoring empresarial i comercial, durant l'any 2019
129352019-05-27Subvencions adreçades a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2019
129342019-05-27Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2019
129362019-05-27Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019
129372019-04-18Prestacions econòmiques de caràcter social
129382019-04-12Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, any 2019-2020
129392019-03-08Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura i comunitat, educació, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2019
129402019-02-26Assignacions econòmiques a projectes municipals per l'autoocupació, 2018-2019
129412019-02-25Assignacions econòmiques a projectes municipals per a la contractació de persones aturades 2018-2019
129422019-01-16Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2019
129432019-01-15Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2019
129442018-11-20Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2018
129452018-11-19Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, 2018-2020
129472018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri en els centres educatius durant el curs 2018-2019
129462018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport i per a la realització de projectes de socialització de llibres i material curricular en els centres educatius durant el curs 2018-2019
129482018-07-06Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, 2018-2019
129492018-05-23Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi, any 2018
129502018-04-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2018
129512018-04-04Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2018
129522018-03-15Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2018
129532018-03-15Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2018
129542018-02-08Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2018
129912018-02-07Borsa i selecció de comunitats de propietaris interessats en la participació en el Projecte Vilawatt
129552018-02-07Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills/filles amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2018
129562017-11-02Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport, curs 2017-2018
129572017-10-31Subvencions per a la realització de projectes de socialització de llibres en els centres educatius durant el curs 2017-2018
129582017-10-16Subvencions per a la realització d'activitats del programa Escola Oberta al Barri, curs 2017-2018
129592017-05-15Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
129602017-04-20Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social
129612017-04-11Subvencions a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents, durant l'any 2017
129622017-04-11Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2017
129632017-03-14Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum durant l'any 2017
129642017-02-22Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer, als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
129662017-02-10Ajudes a persones en situació de risc d'exclusió social que hagin transmès el seu habitatge habitual, l'any 2017
129652017-02-10Ajudes a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2017
129672017-02-10Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'oficina d'habitatge de Viladecans, durant l'any 2017
129682017-02-10Subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2017
129692016-12-20Subvencions per a la realització d'activitats per al foment de l'esport, curs 2016-2017
129702016-12-02Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa Mentoring comerç urbà, durant l'any 2016
129712016-12-02Subvencions d'activitats que tramitin patents, any 2016
129722016-11-15Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri durant el curs 2016-17
129732016-10-31Subvencions per a la realització dels projectes de socialització de llibres dels centres educatius, durant el curs escolar 2016-2017
129742016-09-30Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades per al 2016
129752016-09-01Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans 2016-2017, primera convocatòria
129762016-03-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2016
129782016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2016
129772016-03-11Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones en situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2016
129792016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per les famílies monoparentals, durant l'any 2016
129802016-03-11Subvencions de les quotes de les taxes urbanístiques i d'activitats, per les activitats comercials instal·lades a Viladecans, durant l'any 2016
129812016-02-15Subvencions de l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Autoocupació: Fem feina a Viladecans 2016
129822016-02-10Ajuts complementaris per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges per al 2016
129832016-01-29Subvencions per la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte de foment de l'ocupació Fem Feina a Viladecans, Ampliació 2016
129872015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
129882015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
129842015-05-29Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones amb situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2015
129852015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2015
129862015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a les famílies monoparentals, durant l'any 2015
129892015-03-17Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, per a l'any 2015
129902015-02-13Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2015